Toftagården

KRAV-kött från Toftagården

Toftagården ligger utanför Kågeröd i Skåne och är ett KRAV-certifierat lantbruk. Gården ägs och drivs av familjen Birgersson. På gården föds det upp nötdjur av rasen rödkulla.

Rödkullan är en gammal ras som är omtyckt för sin mångsidighet, den är lämplig för bete i skogs- och naturbetesmarker och producerar både mjölk och kött. I mitten av 1970 talet var rödkullan på väg att försvinna. Med stora ansträngningar gick den dock att rädda och från 1980 talet har antalet rödkullor ökat och förekommer idag på flera besättningar runt om i landet.

På Toftagården växer djuren upp på bete och ensilage som produceras på den egna gården.