Hyltåkra

 

köttlåda på nätet
KRAV-kött från Hyltåkra

Hyltåkra är ett KRAV-certifierat jordbruk sedan 2000 och är beläget utanför Ljungby i södra Småland. Gården ägs av familjen Cullin sedan 1908 och drivs idag av bröderna Stefan och Magnus Cullin. 

Idag bedrivs köttproduktion och skogsbruk i Hyltåkra.

I området kring Hyltåkra finns det mycket skog med insprängda betesmarker och åkrar. En negativ trend är att mer och mer betesmark planteras igen då färre gårdar kvarhåller sitt jordbruk vid generationsskiften. Därför är gårdar som Hyltåkra viktiga för att kvarhålla arvet från tidigare generationer som slitit hårt på de steniga åkrarna i Småland.

I Hyltåkra får korna enbart naturligt bete i form av gräs på sommaren och ensilage på vintern som är odlat på                                                                                                                             åkrarna kring gården.