Havgård

Kött från Havgård
KRAV-kött från Havgård

Havgård är ett KRAV-certifierat familjejordbruk i nordvästra Skåne vid Söderåsen. Gården har drivits av familjen Aldén sedan mitten av 60-talet. Idag ägs och drivs den av Margareta Aldén och sonen Gustaf Aldén med sin sambo Anna-Karin Rosengren.

Havgård driver köttproduktion och växtodling. Köttproduktionen består av dikor, där kalven går med mamman i 8-10 månader. En del kalvar behålls för att så småningom bli moderdjur (rekryteringsdjur) eller för vidare uppfödning till slakt och vidareförsäljning via Grisoxens köttlådor. Övriga kalvar säljs vidare till uppfödning på annan gård. Djuren föds enbart upp på gräs (grovfoder) och bete, vilket innebär att de inte får något spannmål. Detta medför att djuren får växa i sin takt och leva ett friskare och längre liv. Djuren går ute från april till november om vädret tillåter, däremellan                                                                                                                           går de i lösdrift inomhus där de även kalvar.

Havgårds filosofi är att jobba med naturen och inte tillsätta något onaturligt i produktionen. För att lyckas med detta har gården både växtodling och djurhållning. Djuren bidrar till kretsloppet med att beta,producera gödsel och minska ogräset i växtodlingen. Spannmålet producerar halm som används till djuren under vinterhalvåret.

Växtodlingen består av spannmål, vall, raps, linser, bönor, konservärtor, morot och palsternacka.