Björkäng

Björkäng är ett KRAV-certifierat jordbruk sedan 2009 och ligger strax utanför Hässleholm i Skåne och drivs av makarna Mikaela och Tobias Nilsson.

De köper smågrisar från Kalvsjö gård, en KRAV-uppfödare i Motala. Kultingarna föds upp till slaktmognad på foder som till största del produceras på den egna gården. Björkängs grisar går ute i gröngräset under stor del av året där de bökar, gyttjebadar och kan vara naturliga grisar. Som en del i omställningen från konventionell uppfödning 2009 till KRAV-producenter har Tobias och Mikaela halverat besättningen av grisar för att klara klara foder- och beteskraven från KRAV. Att gå från 580 platser till 300 har givit lugnare och gladare grisar. Tobias upplever att deras grisar är mindre stressade under de här uppfödningsformerna. Han ser tydligt att naturbetet bidrar till minskad stress eftersom djuren kan ägna sig åt sitt naturliga beteende. Sedan är det roligt att släppa ut grisarna och se hur de försiktigt tar sig ut och sedan ger sig hän!