Köpvillkor

Grisoxen AB, org.nr. 559070-1917 (”Grisoxen”) driver webbsidan Grisoxen.se (”Webbsidan”). Kontaktuppgifter och övrig information framgår på webbsidan. Via webbsidan kan du handla varor från bolaget.

1. Allmänt

1.1. Dessa köpvillkor (”Köpvillkor”) gäller när du gör beställningar på Webbsidan grisoxen.se. Köpvillkoren är tillämpliga för Grisoxens kunder (”Kund”)
1.2. Ett avtal ingås då kunden gör ett köp på Grisoxens via webbsidan och därmed godkänner även kunden Grisoxens Köpvillkor
1.3. Genom att godkänna Grisoxens Köpvillkor verifierar Kunden att den har fyllt 18 år och är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Grisoxen accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Grisoxen förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden har betalningsanmärkningar)
1.4. Webbsidan ägs av Grisoxen. Innehållet på webbsidan ägs av Grisoxen eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Grisoxen.

2. Avtal och Beställning

2.1. När Kunden slutfört en beställning av Grisoxen kommer Grisoxen att bekräfta Kundens beställning. Ett avtal om köp ingås först när Grisoxen har bekräftat Kundens beställning.
2.2. När avtalet ingås förbinder sig Kunden att vara på angiven leveransadress vid utsatt tidpunkt som Grisoxen delger vid köp.
2.3. Grisoxen förbinder sig att vid avtalets ingående tydligt ange när produkten kommer att levereras.

3. Kunduppgifter

3.1. Kunden måste skapa ett konto på webbsidan för att kunna handla på webbsidan. När Kunden registrerar sitt användarkonto kommer kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter kunder fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Kunden får bara skapa ett användarkonto per privatperson. De uppgifter som Kunden lämnar till Grisoxen kommer inte att lämnas vidare eller att säljas utan enbart användas för att hantera och handlägga kundens order.
3.2. Kunden ansvarar för att se till att ingen annan än Kunden kan använda kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgifter om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få till informationen. Om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till kundens lösenord ska kunden omgående anmäla detta till Grisoxen.
3.3. Om Grisoxen misstänker att kunden missbrukar sitt användarkonto eller bryter mot Köpvillkor har Grisoxen rätt att stänga av Kunden.

4. Priser och betalning

4.1. Alla priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive moms om inte annat anges. Priserna inkluderar inte avgifter (som för exempelvis faktura etc.) som anges separat.
4.2. Om den faktiska mängden kött i den erbjudna produkten är; enligt Grisoxen, lägre jämfört med utlovad mängd kommer Grisoxen att anpassa priset och återbetala mellanskillnaden.
4.3. Kunden kan betala på sätt som anges på Webbsidan. Betalning kan göras med betalkort, faktura eller via banköverföring. Betalningen sker via betalningslösningsleverantören Payson AB (www.payson.se). När betalning görs med betalkort reserveras orderbeloppet när Kunden lägger ordern. Pengarna dras från Kundens konto inom xx dagar. Fakturabetalning sker via Grisoxen eller genom Grisoxens samarbetspartner Payson. Fakturan skickas via e-mail. Vid Banköverföring sker betalning manuellt till vårt bankkonto. Använd ditt ordernummer som betalningsreferens. Din order processas så fort vi har tagit emot betalningen på vårt konto. Grisoxen accepterar inte av säkerhetsskäl betalning med kontanter eller checkar.

5. Leverans och transport

5.1. Leverans av Kundens produkt sker, om inte annat anges, till den adress Kunden angivit. Det är Kunden som är ansvarig för att hålla Grisoxen uppdaterad om Kundens uppgifter och därmed ge Grisoxen möjlighet att leverera till rätt adress. Det är Kundens ansvar att se till att Grisoxen kan nå fram till dörren. Om Grisoxen av Kunden föranledd anledning inte kan leverera Produkten till Kunden debiteras Kunden för ordern som om den hade levererats.
5.2. Grisoxens leveranser sker mellan 17:00-22:00 på angivet datum. Kunden förbinder sig att vara närvarande på leveransadressen på angivet datum. Om Kunden inte är närvarande och kan ta emot produkten på angivet datum kommer Grisoxen via telefon att kontakta Kunden. Om samtalet inte besvaras kommer Grisoxen att lämna produkten utanför Kundens dörr och meddela Kunden om detta. Äganderätten av produkten går därmed över till Kunden.
5.3. Om kunden kontaktar Grisoxens via mail senast 2 dagar innan angivet leveransdatum kan Kunden ändra leverans till upphämtning hos Grisoxens samarbetspartner. Upphämtning hos Grisoxens samarbetspartner kan ske från angivet leverensdatum + 3 dagar. Vid förfrågan om upphämtning meddelar Grisoxen Kunden om upphämtningsadress. Om produkten inte hämtats inom de 3 dagarna så förbehåller sig Grisoxen rätten att behålla produkten utan att någon kompensation betalas ut till Kunden

6. Varukvalitet och ångerrätt

6.1. Är det något fel på produkten ska Kunden omedelbart kontakta Grisoxen via info@grisoxen.se. Om produkten är skadad krediteras den del som skadad. Grisoxens ansvar är begränsat till den skadade delen produktens värde, samt eventuella returkostnader. Återbetalningen sker inom 30 dagar. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.
6.2. Kunden har rätt till 14 dagars ångerrätt på produkten köpta via Webbsidan. Kunden meddelar sitt frånträde från köpavtalet via info@grisoxen.se. Ångerrätten gäller under förutsättning att produkten är i väsentligen oförändrat skick och att förseglingen inte brutits
6.3. Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för Produktens skick efter att Kunden har mottagit Produkten samt under returfrakten.
6.4. Grisoxen betalar snarast tillbaka köpesumman, senast 30 dagar efter det att Grisoxen har mottagit returnerade Produkten. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. På det belopp som återbetalas har Grisoxen rätt att dra av en summa motsvarande Produktens värdeminskning jämfört med Produktens ursprungliga värde.

7. Force Majeure

7.1. Grisoxen ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Grisoxen inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele- /dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Grisoxen Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Grisoxen rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

8. Tillämplig lag och tvist

8.1. Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Grisoxen. Vid eventuell tvist följer Grisoxen beslut i Allmänna Reklamationsnämnden.
8.2. Tvist rörande tolkning eller tillämpning av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista han av allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.